• Byggmann

Montering av Kaizer Skjøtefrie Takrenner. Takrennene måltilpasses og produseres direkte på byggeplassen. Ingen skjøter = Ingen lekkasjer